پروسه ی انجام فرایند آنودایزینگ نرمال

پرداخت مکانیکی در صورت نیاز برای از براق کردن سطوح و یا از بین بردن خط و خش ها
 سوار کردن قطعات بر روی فیکسچر
شتشوی قطعات با استفاده از solvent cleaners مانند الکل و استون در دستگاه الترا سونیک
شتسشو با آب مقطر
چربی گیری
شتسشو با آب مقطر
شتسشو با آب مقطر
اچ کاری توسط باز یا اسید ( معمولا توسط هیدورکسید سدیم در صنعت انجام می گیرد)
شتسشو با آب مقطر
شتسشو با آب مقطر
دوده زدایی (اسید نیتریک)
شتسشو با آب مقطر
پولیش شیمیایی و یا الکتریکی در صورت نیاز
شتسشو با آب مقطر
شتسشو با آب مقطر
فرایند آنودایزینگ ( با استفاده از کرومیک اسید، سولفوریک اسید، اگزالیک اسید و … )
شتسشو با آب مقطر
شتسشو با آب مقطر
رنگ کاری در صورت نیاز
شتسشو با آب مقطر
سیل کاری
باز کردن قطعات از روی فیکسچر
خشک کردن