09126141157 

آنودایزینگ (آنادایزینگ یا پوشش آندایز) چیست؟

آنودایزینگ معمول ترین روش پوشش دهی با هدف بهسازی سطح بر روی فلز آلومینیوم می‌باشد که با اعمال آن بر روی سطح آلومینیوم، امکان ارتقاء کیفیت سطح آلومینیوم را فراهم می‌کند. فرایند پوشش دهی آندایز یا آنودایزینگ یک فرایند الکتروشیمیایی و شاخه‌ ای از مهندسی سطح می‌باشد که با اعمال کردن جریان/ ولتاژ در درون یک الکترولیت مناسب و با تحت کنترل گرفتن پارامترهای دما، چگالی جریان، ولتاژ و اکسید آلومینیوم، اتفاق می افتد.

آنودایزینگ آلومینیوم

آلومینیوم و آلیاژهای آن بخاطر چگالی پایین و شکل پذیری بسیار خوبی که دارند در ساخت طیف وسیعی از تجهیزات صنعتی و دکوراتیو، با کاربردهای متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما سختی کم و مقاومت به خوردگی پایین، از نقاط ضعف این فلز می باشد که با اعمال پوشش لایه‌ی اکسیدی آنودایز، این نقاط ضعف پوشانده می‌شوند تا دامنه کاربرد این فلز محبوب بسیار گسترده‌تر شود.

فرایند آنودایزینگ آلومینیوم و مراحل آندایز

الکترولیت های اسید کرومیک و اسید سولفوریک، مرسوم ترین الکترولیت ها برای اعمال اکسیداسیون آندی می باشند که طبق استاندارد  Mil-spec به سه دسته‌ی ذیل تقسیم می‌گردنند:

نوع اول – الکترولیت اسید کرومیک

نوع دوم – الکترولیت اسید سولفوریک در دمای استاندارد 24-18 درجه‌ی سانتی‌گراد نوع سوم – الکترولیت اسید سولفوریک در دمای 2- درجه‌ی سانتی‌گراد

آنودایز نرمال چیست؟

آنودایز نوع دوم یا آنودایز نرمال به دلیل رشد ریزدانه‌ها در دمای بالای الکترولیت، لایه‌ی اکسیدی تشکیل شده بر روی سطح آلومینیوم خاصیت جذب رنگ مناسبی دارد که مرسوم ترین الکترولیت برای اهداف دکوراتیو می‌باشد.

هارد آنادایز یا آنودایز سخت چیست؟

آنودایز نوع سوم یا هارد آنادایز به دلیل اعمال دمای پایین‌تر و چگالی جریان بیشتر نسبت به آنودایز نرمال، دارای پوششی ضخیم‌تر و خواص مهندسی بسیاری می‌باشد که بیشترین کاربرد را در صنایع مختلف دارا می باشد.

خدمات آنودایزینگ آلومینیوم آلودایز

خدمات آنودایزینگ آلومینیوم در این مجموعه بر اساس استاندارد جهانی و متکی بر اصول علمی انجام می‌گردد که کیفیت پوششی ماندگار رو برای صنعتگران عرضه می‌کند.