09125024944  کیوان پور
09126141157  کوپائی دار

آلودایز

مرکز تخصصی 

خدمات آنودایزینگ آلومینیوم

مرکز تخصصی خدمات آنودایزینگ آلومینیوم

درباره گروه آلودایز

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خدمات آنودایزینگ آلودایز

آنادایز نرمال آلومینیوم

آنودایزینگ آلومینیوم

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

آنادایز رنگی آلومینیوم

آنودایز رنگی آلومینیوم

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

آنودایز سخت آلومینیوم

هارد آنودایز آلومینیوم

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

دستاوردها و افتخارات

تماس با آلودایز

آدرس کارگاه:

تهران، کیلومتر بیست جاده قدیم کرج، شهر قدس، انتهای بلوارامامزاده، بن بست تخصص، پلاک 34

تلفن های تماس:

09125024944 کیوان پور

09126141157 کوپائی دار

آدرس ایمیل:

INFO@ALODIZE.COM