تماس:

تفاوت پوشش آنودایزینگ با آبکاری

آبکاری فلزات

تفاوت پوشش آنودایزینگ با آبکاری چیست؟ در دنیای پیشرفته صنعتی امروز، استفاده از روش‌های مختلف پوشش دهی سطحی برای محافظت و ارتقاء کیفیت فلزات، همچون آلومینیوم، امری ضروری است. در صنعت پوشش‌دهی فلزات، دو رویکرد متداول، آبکاری و آنادایزینگ، حائز اهمیت هستند. اگرچه هر دوی این فرآیندها با هدفی مشابه، یعنی افزایش مقاومت و بهبود […]